Geomagic Design X

Geomagic Design X (znany jako Rapidform XOR) to jedyne oprogramowanie do inżynierii odwrotnej które łączy plik CAD z materiałem generowanym ze skanera 3D. Umożliwia stworzenie precyzyjnych i edytowalnych modeli bryłowych kompatybilnych z Twoim oprogramowaniem CAD.