Oprogramowanie / Skanery

Oprogramowanie

Projektowanie na podstawie skanów
Modelowanie swobodne

Profesjonalne narzędzie pracy nad modelami do druku 3d
Oprogramowania 3D Systems to zintegrowane środowisko pracy przygotowujące użytkownika do stworzenia poprawnych i skomplikowanych modeli 3D. W zależności od przeznaczenia docelowych modeli oprogramowania wyposażone są w zaawansowane funkcje sterowania i obróbki modelu oraz do modelowania na podstawie skanów 3D.

Skanery

Szybkie skanowanie ręczne lub stacjonarne
Skanery 3D umożliwiają szybkie generowanie modelu przestrzennego. Jest to rozwiązanie zastępujące podstawowy proces projektowania 3D. Skanowanie 3D pozwala na uzyskanie kopii i replik istniejących obiektów, a dzięki znajomości komplementarnych oprogramowań do obróbki skanów także na udoskonalanie form lub wprowadzania modyfikacji.

Urządzenia haptyczne

Profesjonalne urządzenia dotykowe wyposażone w sprzężenie zwrotne (force feedback)
Force feedback umożliwia użytkownikowi pełną interakcję ze światem wirtualnym. Umożliwia odbieranie bodźców, swobodną manipulację obiektem oraz jego czucie podczas obróbki. Urządzenia haptyczne stosowane są w modelowaniu 3D, badaniach, symulatorach medycznych, szkoleniach oraz innych pracach związanych z wirtualnym środowiskiem.