Kontakt

 

Sprzedaż drukarek 3D:

Jakub Rozpendowski
T: +48 793 933 603
jakub.rozpendowski@3d-lab.pl

Mariusz Leśniak
T: +48 502 593 370
mariusz.lesniak@3d-lab.pl

Tomasz Kaczmarczyk
T: +48 537 162 239
tomasz.kaczmarczyk@3d-lab.pl

Usługi druku 3D:
T: +48 530 009 153
pawel.wesolowski@3d-lab.pl

 

Marketing, R&D

Robert Rałowicz
robert.ralowicz@3d-lab.pl

Serwis:

Paweł Wesołowski
T: +48 530 009 153
pawel.wesolowski@3d-lab.pl

Administracja i finanse:

Paulina Kusiak
T: +48 739 008 153
paulina.kusiak@3d-lab.pl

Rekrutacja:

Lena Wilczyńska
T: +48 603 168 311
lena@3d-lab.pl

3D Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Farbiarska 63B, 02-862 Warszawa. Rejestracja: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NUMER KRS 0000572964, NIP 9512396922, REGON 36240154300000, Kapitał zakładowy 36 600 PLN (opłacony w całości).