O szlachetnej inicjatywie M.Lab21

11 czerwca tego roku 3D Systems wraz z SME ogłosili wspólną inicjatywę M.Lab21, której założeniem jest wspieranie szkół o profilach artystycznych i przemysłowych oraz klas kształcenia zawodowego. Program ten oferuje podstawowe zestawy, które zwykłe zajęcia lekcyjne przekształcą w kursy szkoleniowe z zakresu przyrostowego wytwarzania. Pakiet ten zawiera urządzenie haptyczne Touch, skaner 3D Sense, drukarki nabiurkowe i oprogramowanie Cubify.

Avi Reichental twierdzi, że M.Lab21 to projekt, który wykracza poza samo dostarczanie drukarek 3D do szkolnych klas. Jego celem jest rewolucjonizowanie edukacji, zawężanie luki umiejętności specjalistów i młodzieży oraz wykształcanie cech przedsiębiorczych, które stymulują innowacyjność.

Penny Pritzker, Sekretarz Handlu Stanów Zjednoczonych, przyznaje, że to przedsięwzięcie rzeczywiście pomoże przygotować studentów do konkurowania na rynku 21-go wieku. Twierdzi też, że wciąż zbyt wielu młodych ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że kariera w branży przemysłowej, oprócz tego, że wymaga sporych umiejętności i wiedzy, jest satysfakcjonującą i szlachetną drogą do wypracowania sobie godnego i komfortowego życia. Poprzez nawiązanie bezpośredniej współpracy producentów i szkół, zainteresowanie zawodami związanymi z przemysłem niewątpliwie wzrośnie i mogą zacząć być postrzegane jako zawody przyszłości.

27 sierpnia do inicjatywy dołączona została Rada Doradcza, w której skład wchodzą członkowie America Makes oraz takich liderów rynkowych jak Intel, GE, Johnson Controls, Lockheed Martin, Deloitte, NIST. Do jej zadań należeć będzie asystowanie, wspieranie, zapewnienie przywództwa oraz reprezentowanie inicjatywy M.Lab21. Opierając się na specjalizacji oraz zasobach, rada będzie brała udział w kształtowaniu programu oraz przekazywała najlepsze praktyki w zależności od potrzeby placówki edukacyjnej.

„Wierzymy, że kultura tworzenia, własna ekspresja w innowacjach jest kluczowa dla utrzymania Stanów Zjednoczonych w czołówce edukacji oraz aktywności gospodarczej” powiedział Carlos Contreras, Dyrektor ds. Edukacji firmy Intel. „Jeśli nakłania się ludzi do kreatywnego myślenia lub przynosi nowe technologie tam, gdzie pomysły mogą zostać urzeczywistnione, to Intel zawsze wspiera ruch prosumentów i przekonuje do innowacyjności czy to w salach lekcyjnych, laboratoriach, czy w domowych warsztatach”.

Galeria zdjęć:

Comments are disabled.