Medycyna

Chirurgia czy ortopedia to dziedziny medycyny gdzie fizyczne modele znacznie upraszczają i przyśpieszają etapy operacji. Drukarki przestrzenne w połączeniu z oprogramowaniem MimicsZ stanowią idealny zestaw do szybkiego prototypowania dowolnych części anatomii człowieka. Program odpowiednio przetwarzając standardowe pliki pochodzące z tomografu komputerowego buduje model przestrzenny czytelny dla drukarki. Ta, z kolei drukuje bryłę odwzorowując nawet najdrobniejsze detale zeskanowanego obiektu. Przy pomocy drukarek 3D personel medyczny ma możliwość lepiej przygotować się do planowanej operacji.

Na podstawie precyzyjnych modeli 3D można w skuteczny sposób analizować możliwe scenariusze operacji czy dokładniej zastanowić się nad konkretnym przypadkiem. Drukarki kolorowe dodatkowo dają możliwość zaakcentowania grafiką wybranego fragmentu zbudowanego modelu w celu np. usprawnienia komunikacji pomiędzy lekarzem i pacjentem.

Galeria zdjęć:

Comments are disabled.