Klaster Technologii Informacyjnych

klaster miniaturaUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wraz z 15 instytucjami i przedsiębiorstwami (w tym 3D Lab Sp. z o.o.) założyły klaster z zakresu ICT.

Nowo powstały klaster w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych jest odpowiedzią na potrzebę realizacji interdyscyplinarnych badań naukowych, które zostaną wdrożone jako innowacyjne rozwiązania dla gospodarki, w szczególności dla sektora ICT. Misją klastra będzie nawiązywanie i rozwijanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami m.in: z branży IT, telemedycyny i technologii VR a otoczeniem biznesu oraz samorządami lokalnymi z obszaru województwa mazowieckiego. Gałęzie współpracy będą się opierały również na technologiach skaningowych 2 i 3D, technologiach przyrostowych i wykorzystaniu dronów z zaawansowanymi systemami czujników.

Przedstawiając inicjatywę stworzenia klastra Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. Stanisław Dziekoński powiedział: Jako inicjator Klastra Technologii Informacyjnych UKSW oferuje partnerom do wykorzystania swój potencjał w wielu obszarach – nie tylko w zakresie działalności już funkcjonującego Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych, ale także na podstawie laboratoriów, które zamierzamy zbudować i wyposażyć dzięki realizacji projektu przygotowywanego w ramach kontraktu terytorialnego. Poza laboratoriami, które będą tworzone we wspomnianych już wcześniej dziedzinach, przewidujemy także stworzenie symulatora nowoczesnego centrum kryzysowego, studia VR-owego (umożliwiającego zaawansowane symulacje w różnych środowiskach), studia motion capture i rozbudowanego studia radiowo-telewizyjnego. Kolejnym zasobem UKSW jest nowoczesna serwerownia umożliwiająca prowadzenie zaawansowanej analityki w różnych obszarach oraz obsługę big data.

Najważniejsze obszary, wokół których skoncentrowana będzie działalność klastra, obejmują m.in: szeroko pojęte cyberbezpieczeństwo, technologie przyrostowe (zarówno drukarki 3D, jak i nowe materiały), produkcję i wykorzystanie dronów (również zaawansowana sensoryka i symulatory), nowe materiały w medycynie (urządzenia medyczne, protetyka), telemedycynę, skanowanie 3D oraz obróbkę danych z tego zakresu, technologie GIS.

Do klastra jako członkowie-założyciele przystąpiło 16 instytucji oraz przedsiębiorstw. Są to:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • 3D LAB Sp. z o.o.
 • 3D MASTER S.C.
 • 3DREAM
 • ASCOMP S.A.
 • BIBUS MENOS Sp. z o.o.
 • Centrum Szkolenia UAV Sp. z o. o.
 • DRON HOUSE S.A.
 • EVATRONIX S.A.
 • Gmina Pomiechówek
 • Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
 • Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
 • TERMOCENT Marek Kitliński
 • VIGO ORTHO POLSKA Sp. z o.o.
 • WASKO S.A
 • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

źródło: http://www.uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/aktualnosci/902-klaster-technologii-informacyjnych

Comments are disabled.