Karta charakterystyki materiałów SLS

 

Właściwości mechaniczne Wytrzymałość
na rozciąganie
Moduł sprężystości przy rozciąganiu Wydłużenie przy zerwaniu Moduł sprężystości przy zginaniu Udarność wg testu Izoda Temperatura ugięcia przy 0.46 Mpa Twardość Temperatura topnienia
Metoda testowania ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638 ASTM D790 ASTM D256 ASTM D648 DIN 53505/2240 DSC
Jednostka Mpa Mpa % Mpa J/m °C Shore D °C
Nylon, biały
Duraform PA
43 1585.79 14% 1385.85 32 180 73
Nylon z włóknem szklanym, biały
Duraform GF
26 4067.91 1.4% 3102.64 42.7 178.9 77
Nylon o niskiej palności, biały
Duraform FR 100
46.19 (XY)
38.61 (Z)
38%(XY)
21% (Z)
186.1
Nylon wytrzymały, biały
Duraform EX Natural
37
Nylon wytrzymały, czarny
Duraform EX Black
37 1516.85 47% 1310 64.1 187.8
Nylon z włóknem węglowym, biały
Duraform HST
48.61 – 50.68 (XY)
31.03 – 33.78 (Z)
2902.69 – 2992.33 4.5% (XY)
2.7% (Z)
2626.9 – 2826.85 37.4 178.9 75

Comments are disabled.