Karta charakterystyki materiałów CJP

 

Właściwości mechaniczne Wytrzymałość na rozciąganie Moduł sprężystości przy rozciąganiu Wydłużenie przy zerwaniu Wytrzymałość na zginanie Moduł sprężystości przy zginaniu Twardość Udarność wg testu Izoda Temperatura ugięcia
Metoda testowania ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638 ASTM D790 ASTM D790 DIN 53505/2240 ASTM D256 ASTM D648
Jednostka Mpa Mpa % Mpa Mpa Shore D J/m °C
VisiJet PXL 14 N/D 0.2% 31 7160 81 N/D 112
VisiJet C4 Spectrum 24.8 1600 3.6% 24.4 1125 79 N/D 57

Comments are disabled.