Kontakt

Sprzedaż ATO

Jakub Rozpendowski
T: +48 793 933 603
jakub.rozpendowski@3d-lab.pl

Anastasiia Mostenets
T:+48 530 671 545
anastasiia.mostenets@3d-lab.pl

Norbert Staszak
T:+48 530 670 625
norbert.staszak@3d-lab.pl

Sprzedaż drukarek 3D:

Mariusz Leśniak
T: +48 502 593 370
mariusz.lesniak@3d-lab.pl

Usługi druku 3D:

Paweł Wesołowski
T: +48 530 009 153
pawel.wesolowski@3d-lab.pl

Serwis:

Paweł Wesołowski
T: +48 530 009 153
pawel.wesolowski@3d-lab.pl

Customer Support

ato-support@3d-lab.pl

Finanse:

Paulina Kusiak
T: +48 739 008 153
paulina.kusiak@3d-lab.pl

Administracja i rekrutacja:

Joanna Zapolska
T: +48 535 051 366
joanna.zapolska@3d-lab.pl

3D Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Farbiarska 63B, 02-862 Warszawa. Rejestracja: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NUMER KRS 0000572964, NIP 9512396922, REGON 36240154300000, Kapitał zakładowy 90 500 PLN (opłacony w całości).