Contact

Sales:

Jakub Rozpendowski
T: +48 793 933 603
jakub.rozpendowski@3d-lab.pl

Mariusz Leśniak
T: +48 502 593 370
mariusz.lesniak@3d-lab.pl

Michał Deryło
T: +48 574 550 559
michal.derylo@3d-lab.pl

Service:

Paweł Wesołowski
T: +48 530 009 153
pawel.wesolowski@3d-lab.pl

Customer Support

ato-support@3d-lab.pl

Recruitment and administration:

Paulina Banach
T: +48 739 008 153
paulina.kusiak@3d-lab.pl

Joanna Zapolska
T: +48 739 008 153
joanna.zapolska@3d-lab.pl

3D Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Vogla 8, 02-963 Warszawa. Rejestracja: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NUMER KRS 0000572964, NIP 9512396922, REGON 36240154300000, Kapitał zakładowy 30 000 PLN (opłacony w całości).