Edukacja

Drukarki 3D wspomagają bezpośrednio proces nauczania. Drukowane modele ułatwiają lepsze zrozumienie procesu tworzenia. Wzmagają zaangażowanie studentów. Drukowanie 3D pozwala przenieść pomysły studentów w rzeczywistość. Uczniowie, którzy mogą w sposób fizyczny przeanalizować swój projekt bardziej entuzjastycznie uczestniczą w zajęciach a ich zdolności wyobraźni przestrzennej są skutecznie stymulowane.

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów mogą czerpać wiedzę wprost z replik prawdziwych przedmiotów np. modele obrazujące części ciała człowieka czy kształt ciał niebieskich a studenci wydziałów architektonicznych mogą w szybki sposób obrazować swoje projekty zaliczeniowe. Dzięki wydrukowanym modelom studenci mogą poznać silne i słabe strony swoich projektów.

Galeria zdjęć:

Comments are disabled.