Talk to a 3D Lab represenative

Sales

Mariusz Leśniak
+48 502 593 370
 
Jakub Rozpendowski
+48 793 933 603
 

Finances

Daria Deptuła
T: + 48 739 008 153
daria.deptula@3d-lab.pl

Recruitment and administration

Natalia Jowik
T: +48 535 051 366
natalia.jowik@3d-lab.pl

Service and Customer Support

Paweł Wesołowski

T: +48 530 009 153

pawel.wesolowski@3d-lab.pl

 

 

Contact form

    3D Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Farbiarska 63B, 02-862 Warszawa. Rejestracja: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NUMER KRS 0000572964, NIP 9512396922, REGON 36240154300000, Kapitał zakładowy 90 500 PLN (opłacony w całości).