+48 22 885 63 23

Kontakt

 

Sprzedaż drukarek 3D:

Jakub Rozpendowski
T: +48 793 933 603
jakub@3d-lab.pl

Mariusz Leśniak
T: +48 502 593 370
mariusz.lesniak@3d-lab.pl

 

Usługi druku 3D:
T: +48 502 593 370
mariusz.lesniak@3d-lab.pl

 

Marketing, R&D

Robert Rałowicz
T: +48 505 101 033
robert.ralowicz@3d-lab.pl

R&D

Łukasz Żrodowski
T: +48 692 366 939
lukasz.zrodowski@3d-lab.pl

 

Serwis:

Piotr Łyszkiewicz
T: +48 530 009 153
piotr@3d-lab.pl

 

Rekrutacja i administracja:

Lena Wilczyńska
T: +48 603 168 311
lena@3d-lab.pl

 

3D Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Vogla 8, 02-963 Warszawa. Rejestracja: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NUMER KRS 0000572964, NIP 9512396922, REGON 36240154300000, Kapitał zakładowy 30 000 PLN (opłacony w całości).